Polski Ład – na co jeszcze muszą przygotować się lekarze?

Nadszedł ten czas, w którym musimy skonfrontować się z Polskim Ładem, którego wprowadzenie  niesie za sobą wiele zmian i zaskoczeń dla przedsiębiorców z branży medycznej. Przepisy zmieniają przede wszystkim system podatkowy, co wpłynie również na opodatkowanie i sposób rozliczania lekarzy. 

Koniec ery karty podatkowej

Zasady opodatkowania w formie karty podatkowej weszły w życie z dniem 1.1.2021 r. i spowodowały, że zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej stał się atrakcyjny dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, dlatego decydowało się na nią wiele indywidualnych praktyk. Niestety, po niespełna roku od wejścia w życie przepisów dotyczących karty podatkowej, planowane jest ich zniesienie przez stopniowe wygaszanie karty podatkowej.

Co to oznacza?

Lekarze,  którzy zdecydowali się na tę formę opodatkowania, mogą ją kontynuować, natomiast lekarze prowadzący działalność gospodarczą, którzy do końca 2021 r. nie byli opodatkowani w formie karty podatkowej, nie mogą w 2022 r. dokonać wyboru tej formy opodatkowania. Pozostanie im prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego albo skali podatkowej.

Ustawa zakłada przyznanie lekarzom (w zamian za utratę opodatkowania w formie karty podatkowej) niższej 14% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania może być korzystna dla tych lekarzy, którzy ponoszą niewielkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast działalność prowadzona przez lekarza jest obciążona znacznymi kosztami (np. koszty szkoleń, najmu lokalu, wyposażenia gabinetu lekarskiego, itd.) warto pozostać przy podatku liniowym, który umożliwia odliczenie kosztów uzyskania przychodów.

Składka zdrowotna jako kolejny podatek

Wraz z nadejściem Polskiego Ładu składka zdrowotna zostaje podniesiona i nie będzie jej można odliczyć od podatku. Od 2022 roku składka zdrowotna  przestaje istnieć w znanej nam formie i staje się de facto kolejnym podatkiem.

Od nowego roku jej podstawą mają być rzeczywiste osiągane dochody zamiast stałej opłaty ryczałtowej. Dodatkowo zlikwidowana zostanie możliwość odliczenia części tej składki od podatku dochodowego od osób fizycznych – a to już miesięcznie strata kilkuset złotych.

W 2022r. wysokość składki wyniesie 4,9 proc. dochodu dla skali podatkowej oraz dla opodatkowania liniowego. W przypadku personelu medycznego opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka wyniesie do 14 proc., a podstawą składki zdrowotnej będzie przeciętne wynagrodzenie. Jego ostateczna kwota zostanie wyliczona od rocznych przychodów przy określonych progach podatkowych:

– 60 proc. wynagrodzenia dla rocznego przychodu do 60 tys. zł (ok. 305 zł),

– 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów nieprzekraczających rocznie 300 tys. zł (ok. 509 zł),

– powyżej 300 tys. zł 180 proc. (ok. 917 zł).

Zmieni się również termin, w jakim należy odprowadzić składkę zdrowotną – dla osób fizycznych oraz wspólników spółek osobowych termin ten zostanie wydłużony do 20. dnia miesiąca następnego, tj. za luty 2022 r. składka będzie płatna do 20 marca 2022 r.

Czy terminal płatniczy będzie obowiązkowy w gabinecie lekarskim?

Polski Ład wprowadza zmiany w sposobie przyjmowania płatności. Nakłada na przedsiębiorców – w tym oczywiście lekarzy i lekarzy dentystów – obowiązek obsługiwania płatności bezgotówkowych. Nie oznacza to jednak,  że we wszystkich gabinetach stomatologicznych będą musiały pojawić się terminale płatnicze. Jednak pacjent musi mieć zagwarantowane prawo do płatności bezgotówkowej. Wystarczy umożliwienie płatności blikiem lub przelewem.

Jeden komentarz

  1. Ekonomia Pieniądze

    Bardzo ciekawy blog, rzeczowy i wyważony. Od dzisiaj zaglądam regularnie. Pozdrowienia 🙂

    Reply

Zostaw komentarz

Rekrutacje medyczne to nasza specjalność. Od ponad 10 lat swoje rekrutacje powierzają nam najlepsze szpitale i kliniki w Polsce i za granicą.